Dla Strażaka

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim zawiadamia, iż w dniu
02 luty 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim
przy ul. Lubelskiej 4 o godz. 15.00 odbędzie się zebranie Walne Sprawozdawcze
za rok 2013.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Prosimy o punktualne przybycie. Członków OSP obowiązuje umundurowanie galowe/koszarowe.

*************************************************************************************************

Dzień Strażaka

W dniu św. Floriana przekazujemy wszystkim Strażakom
wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

Straż to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa,
twórczego współdziałania, pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Dzięki postawie, sumiennej pracy, profesjonalnej działalności społecznej
i wysokiej sprawności operacyjnej straż pożarna cieszy się w społeczeństwie
niesłabnącym zaufaniem, dużym szacunkiem i uznaniem.
Za to składamy Strażakom serdeczne słowa podziękowania.

Życzymy, aby trud jaki podejmujecie,
był dla Strażaka źródłem osobistej satysfakcji i dalszego społecznego uznania.

Niech miłość najbliższych i ich wyrozumiałość
pomaga Strażakom w dobrym wypełnianiu zadań służbowych
i działalności społecznej
oraz stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach.

Życzą Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

*************************************************************************************************

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE
OSP Opole Lubelskie

19 styczeń 2013 r. godz. 16.00
MGOK Opole Lubelskie

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Prosimy o punktualne przybycie. Członków OSP obowiązuje umundurowanie galowe/koszarowe.